10 tháng 12, 2010

Anh Hai Vợ


Một anh chàng hai vợ, tối đến phải ngủ chung với vợ lớn ở nhà trong, còn vợ bé thì nằm ở nhà ngoài.

Một đêm, trời đã về khuya, cô vợ bé hát:

Đêm khuya, gió lặng sóng yên,

Lái kia có muốn, ghé thuyền sang chơi.

Anh chồng muốn ra với vợ bé, nhưng bị vợ cả ôm giữ, mới đáp rằng:

Muốn sang bến ấy cho vui,

Mắc đồn bến gác khó xuôi được dòng.

Nghe thấy vậy, chị vợ cả liền hát:

Sông kia ai cấm mà lo,

Muốn xuôi thì nộp thuế đo rồi xuôi.

Cô vợ bé đáp:

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,

Qua đồn hết vốn, còn xuôi nỗi gì.

Chẳng hiểu sau đó anh chồng có "xuôi" được không?
ST (Cổ tích VN)

Không có nhận xét nào: